TOP

La ofensiva de la izquierda abertzale, aglutinada en torno a Bildu, que insiste en no condenar el terrorismo de ETA con la excusa de no entrar en un juego de palabras tan manido, se inicia tras un triunfo en las urnas que le da alas para poner encima de la mesa algunas de sus demandas históricas. La elección de San Sebastián, Capital Europea de la Cultura, se presenta como la victoria de la rebeldía cívica ante la violencia

Nuevas revelaciones comprometen a la presunta víctima de Strauss-Kahn
Las acusaciones contra el exdirector gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn por intento de violación están en la cuerda floja después de que los investigadores hayan encontrado “grandes agujeros” de credibilidad en el testimonio de la empleada del hotel que le denunció, según una información de The New York Times. El diario, que cita dos fuentes no identificadas conocedoras del caso, indica que aunque las pruebas forenses encontraron evidencias claras de un encuentro sexual, los fiscales no creen la versión de la mujer, que desde que interpuso la denuncia el pasado 14 de mayo se ha contradicho en su relato, apunta una de las fuentes. Los investigadores habrían detectado algunos aspectos irregulares sobre la solicitud de asilo de la empleada del hotel

Los ‘mossos’ desalojan a los últimos indignados de la plaza de Cataluña
Los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y las brigadas de limpieza del Ayuntamiento han desmantelado en la madrugada de este jueves la acampada de los ‘indignados’ en la plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad, que llevaba en pie desde el 16 de mayo. Pasadas las dos de la madrugada, más de 60 furgones de los antidisturbios …

El director de Cambio16, Manuel Domínguez Moreno, y la presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, así como la Fundación El Cambio del Cambio, de cuyo consejo ambos forman parte, tendrán un papel primordial en el congreso de solidaridad con el pueblo de Bahréin.

Liberación, libertad y democracia es el grito desgarrado de la ciudadanía árabe que proclama una indignación y disconformidad con los sistemas que les oprimen. Mucho se ha hablado de la Primavera Árabe, sin embargo, el caso de Bahréin ha sido rápidamente invisibilizado y silenciado. ¿Por qué? ¿qué intereses existen de trasfondo? ¿qué estrategias geopolíticas posibilitan que el caso de Bahréin apenas haya tenido una cobertura…

La crisi econòmica marcarà l’any 2010. A l’atur dels darrers anys, cal sumar-hi xifres com els 119.858 catalans que han perdut la feina al llarg del 2009. Ara, el sistema capitalista es qüestiona des de diferents punts de l’esquerra social i col·lectius, sindicats i cooperatives expliquen a CANVI per què estem davant d’un escenari propici a un canvi de model

Any nou, crisi nova? Això és el que temen milers de famílies catalanes, treballadors i totes les persones que tenen dificultats per arribar a final de mes. El nou any econòmic comença amb dades decebedores i preocupants. I Espanya, que durant el següent semestre ocuparà la presidència de torn a la Unió Europea per liderar la sortida de la crisi, segueix a la cua en temes tan delicats com l’atur. Segons un informe del sindicat UGT de Catalunya, el 2009 ha deixat un balanç de 119.858 catalans afectats per un total de 3.936 Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO). A més, el mateix document revela que l’any 2009 s’ha tancat amb un augment de la jornada laboral desconegut ençà l’any 1983.

何を性感染症について

性感染症について何を知っていますか?性感染症(STD)は、主に感染症表し性的接触によって感染し。

STSはに感染することができ、任意の性交、経口(伝統的な)、膣、肛門、また相互に感染する病気です。

性感染症に感染するのに十分である、単一の性的接触は、これが最後に起因しているか不完全であった!

セックスの最中にコンドームの使用は、感染の危険から保護しますが、感染のごくわずかな危険性があります!

多くの性感染症は、目に見える兆候と特別なテストをやっても感染しているか否かを知るための唯一の方法から自由である。

どのくらいの頻度で性感染症のためにテストする必要があります?

それは一つの永久セックスの相手か、年間10以上のパートナーを持っている場合でも性的に活動的な人、 -それはSTS上のチェックを行うことをお勧めします年に一度。

年が10以上の性的パートナーを持っている場合-性感染症のための試験は、少なくとも要求される受けることを半年に一回です。

あなたが安全でないセックスをしたしている場合-性別はコンドームはいくつかのよく知られた人とセックスをした使用されていません-性感染症のための検査を受ける必要があり、各保護されていない性的接触の後なのです。

また、性感染症の原因は細菌が原因となっておりますが、中には人間に有益な細菌があり善玉菌と呼ばれています。

STSとは?

病気が潜伏期間を有するので – 疾患症状の感染からの時間を、それが性的接触の検査を行うことが価値がある後に知る必要がある。テスト次の日の間に、人が感染している場合であっても – テストはまだそれを表示されません。

HIV /エイズ、梅毒、:性交後の1ヶ月未満ではない。

クラミジア、マイコプラズマ、淋病、トリコモナス症:平均1〜2週間に性交後。

分析に取り込まれる?

静脈から血液のHIV /エイズ、梅毒、ウイルス、B型肝炎及びA:

尿道からなど淋病、クラミジア、トリコモナス胎児、真菌、などマイコプラズマ:(女性首から)

肛門から:淋病、クラミジア

咽頭の:淋病、クラミジア。

あなたがチェックするために行く前に、従うべき?


少なくとも1週間は抗生物質の使用であるこ尿道おしっこの除去のための分析に少なくとも2時間前です。

参照:https://study-std.hatenablog.jp/性病の検査キットの精度や価格を詳しく比較解説しています。

構造

細菌は、いわゆる一つである原核生物。あなたのDNAは二重膜で区切られ、別個にない核として前に真核生物です。

代わりに、コアの等価(の形で浮かぶ核様体中の圧縮された形で)、細胞質です。

この棒状、自己完結型の分子とも呼ばれる細菌染色体と呼ばれます。

多くの場合より小さく、また、自己完結型の分子の形で細胞質複数のDNA断片中に見つかりました。

これらのプラスミドは、独立して、細菌染色体の再現と再生に渡されます。

彼らはまた、別の1つに1個体から転送することができます耐性の発現細菌の重要な役割を果たしています。

外によるこのような体細胞などの細菌である細胞質膜ほとんどの細菌で囲まれた、追加の細胞壁を有しています。

タンパク質合成は、細菌中で起こるリボソームです。

北海にちょうど休暇を作りますか?ちょうど家族の大腸菌があるため、これらのビーチを避けます。

細菌がワッデン海で急速に熱波のクライマックスに広がりを計算した理由当局は依然として不可解されています。

1の証拠を、妊婦の罹患率および死亡率を評価するために無作為化1つの臨床試験が人間の母親から子供に免疫不全ウイルス(HIV)および3つのコホート研究、および臨床試験やケーススタディからのデータの二次分析の送信を防止するには、オプションの帝王切開の効率を評価した含ま配達のモードに応じて、HIVに感染しました。

ランダム化臨床試験では、資格のある女性および分散は、ランダムに妊娠や分娩カテゴリの38週目に選択科目帝王切開出産のクラスに割り当てられました。

膣出産・グループを遵守し、いくつかの女性が終了帝王切開で生まれたという事実にもかかわらず、介入に基づいて分析を行いました。

実験は、選択科目の帝王切開が割り当てられ、スタイルの誕生の実際のパターンの両方で、HIVの低い出生率を周囲の期間中であったことがわかりました。

ジドブジンを受けた女性の間で、それぞれ、ジドブジンを受け、女性の帝王切開のために、それぞれ0.2と0.8にオッズ比およびHIV感染の95%です。

他の5つの研究では、デリバリー(マイナーとメジャーの両方の合併症)後の罹患率と死亡率の発生率は、HIV 誕生経膣分娩を与えていた女性と比べて帝王切開により出産したに感染した妊婦の高かったことを示しています。

罹患率と死亡率の発生率、状況は帝王切​​開によって生まれたものの中で最高になった後経膣分娩で最も低いオプションで、選択科目帝王切開により出産のための媒体です。

厳密な文献での検索で著者らの方法と潜在的な市民のレポートとして確認されているすべての研究を評価しました。

抽出とデータの分析とは、明確かつ正確で簡潔な提供しています。

妊婦のHIV -1感染は世界的な問題です。国連エイズ・プログラムと世界保健機関(WHO)は、2005年の終わり、世界でHIVに感染した女性の推定数-11750万であると推定しています。

また、単独で2005年に発生した、15歳未満の子どものHIV感染70万の新しいHIVに感染した子供の約90%は、妊娠と出産中に母親から感染します。

これは、HIV-1の期間における母子感染の状況がある前に、または出産時または(母乳を介して)納入後することができます。

母子感染はに近い、ほとんどの場合、または出産時に発生するから、HIVであると考えられ、転移率は16%と25%の間で予防的治療技術なしに及びます。

ジドブジンの予防を使用すると、70%のHIV-1周産期近い(5)の透過率を減少させることができることを、子供たちの間でエイズの臨床試験のためのプロトコルを記録しました。

ヒト免疫不全ウイルスの感染の病因を理解-1およびHIV -1の疾患の治療及び制御で行われています。

抗レトロウイルス非常に効果的な療法(HAART)を使用し、関係なく、分娩様式の、式ミルクで供給することにより、1〜2%までのヒト免疫不全-1周産期制限のHIV感染率を減らすことができます。

母体および産科要因と乳児に関連する要因に関連する因子:HIV-1周産期の伝送に影響を与える多くの要因があります。

予防

感染性病原体はあなたの体を介して、入力することができます。

皮膚に付着した場合、けが

空中細菌の吸入

汚染された食物や水の摂取

ダニや蚊に刺さ

性的接触

自分自身や他の人への感染のリスクを減少させるために、これらのヒントに従ってください:

手を洗ってください。

これは、前と食べ物を準備した後、食事の前やトイレを使った後は特に重要です。

それは細菌が体内に入る一般的な方法だとして、そして、あなたの手で鼻や口、あなたの目に触れないようにしてください。

予防接種を受ける。

免疫が大幅に多くの病気を収縮のあなたのチャンスを減らすことができます。あなたの推奨予防接種だけでなく、あなたの子供の日に追いつくようにしてください。

ホーム滞在。あなたは、嘔吐下痢を持っているか、熱を実行しているしている場合は仕事に行ってはいけません。

彼または彼女はこれらの徴候や症状を持っている場合のいずれか、学校にあなたの子供を送信しないでください。

安全に食糧を準備します。

食事を準備する際、クリーンカウンタや他の台所表面を保管してください。出来具合をチェックするために食品の温度計を使用して適切な温度に調理食品。グランド肉の場合、それは少なくとも160 F(71℃)、家禽のため、165 F(74℃)、および他のほとんどの肉のために、少なくとも145 F(63℃)を意味します。

また、速やかに冷蔵残り物は-調理食品が長時間室温に放置することはできません。

練習安全なセックス。

あなたやあなたのパートナーが性感染症の病歴や高リスク行動を持っている場合は、必ずコンドームを使用しています。

個人的な項目を共有しないでください。あなた自身の歯ブラシ、くしとカミソリを使用してください。共有飲酒眼鏡やダイニング食器を避けてください。

賢く旅行。あなたは国の外に旅行している場合は、あなたが必要とする可能性のある特別な予防接種については、貴方の医師に相談してください。